ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ – НЕЛАС АВТОЧАСТИ ООД

 • Ние в НЕЛАС АВТОЧАСТИ ООД, уважаваме правото на неприкосновеност на личния живот на всички посетители на този уебсайт. Затова искаме да Ви информираме за начина, по който бихме използвали Вашите лични данни. Препоръчваме Ви да прочетете тази Политика за защита на личните данни, за да разберете подхода ни при използването на вашите лични данни.
  Като ни предоставяте личните си данни, ще се счита, че Вие – когато това е необходимо и подходящо – давате съгласието си за разкриване на тази информация в случаите, които са посочени в тази Политика.
 • Какво включва Политиката за защита на личните данни?
  Тази Политика за защита на личните данни има за цел да Ви информира за използването на личните Ви данни, които се събират, когато посещавате уебсайта ни.
 • Кой е администратор на личните данни, събирани в този сайт?
  Вашите лични данни се администрират изцяло от НЕЛАС АВТОЧАСТИ ООД, с ЕИН 831251706, със седалище и адрес на управление в България, Гр. София 1756, бул. "Свети Климент Охридски" №144.
 • НЕЛАС АВТОЧАСТИ ООД е вписано като администратор на лични данни под № 82505 в електронния регистър на Комисията за защита на личните данни.
 • Специално предупреждение – за лица под 18-годишна възраст
  Нашият уебсайт не е насочен към лица под 18-годишна възраст и ние няма целенасочено да събираме, използваме, предоставяме или обработваме под каквато и да било форма информация на деца под 18-годишна възраст. Поради това се обръщаме към Вас с молба, ако сте на възраст под 18 години, да не ни изпращате личните си данни (напр. името и e-mail адреса си).
  Ако сте под 18-годишна възраст, но искате да зададете въпрос или да използвате този уебсайт по начин, който изисква от Вас да предоставите лични данни, моля, обърнете се към Ваш родител или настойник, който да направи това от Ваше име.
 • С каква цел се събират Вашите лични данни
  Нашият уебсайт предназначен,  за да Ви информира кои сме ние и с какво се занимаваме. Ние събираме и използваме лични данни (вкл. име, фирма, телефонен номер и e-mail), за да Ви предоставяме по-добре нужните услуги или информация. Следователно бихме използвали Вашите лични данни, за да:
  отговаряме на запитвания и искания, отправени от Вас;
  обработваме поръчки или заявки, направени от Вас;
  провеждане или осъществяване нашите задължения, свързани със споразумение, което имате с нас;
  предвиждаме и разрешаваме проблеми с предоставяни на Вас стоки или услуги;
  За да оптимизираме нашите услуги, може да решим да използваме Вашите лични данни за целите на директния маркетинг. Тъй като уважаваме неприкосновеността на личния Ви живот, ще използваме личните Ви данни за тази цел, само ако сте уведомени за това и при нужда ще изискваме Вашето съгласие, преди да използваме личните Ви данни за директен маркетинг.
  Освен това, ако в който и да било момент пожелаете от нас да спрем да използваме личните Ви данни за която и да било от горните цели, моля да се свържете с нас, както е посочено по-долу. Ние ще прекратим използването на личните Ви данни за тези цели при първа възможност.
  Ние уважаваме неприкосновеността на личния Ви животи във връзка с това ще предприемем необходимите мерки да гарантираме защитата на личните Ви данни, в случай че ги прехвърлим извън ЕИП. Освен това, ако ползвате нашите услуги, докато сте извън ЕИП, личните Ви данни може да бъдат предоставени извън ЕИП, за да Ви се предоставят тези услуги.
  С изключение на предвидените в тази Политика за защита на личните данни случаи, ние няма да разкриваме никаква информация за Вас, позволяваща да бъдете идентифицирани без Вашето съгласие, освен ако трябва да изпълним нормативно установено задължение (например за целите на съдебен процес или за предотвратяване на измама или друго престъпление) или когато преценим, че това е нужно за защита на нашите права, собственост или лична безопасност, както и тези на нашите потребители/клиенти или други лица.
 • Събиране на информация, която не представлява лични данни
  Възможно е автоматично да събираме информация за Вас, която не представлява лични данни – като например за вида на използвания от Вас уеб браузър или уебсайта, откъдето сте се свързали с нашия уебсайт.
 • Тази информация не може да Ви идентифицира и се използва, само за да ни помогне да осигурим ефективно обслужване. Понякога може да предоставяме тези анонимни или обобщени данни на трети страни за цели, свързани с този сайт.
 • Сигурност на личните Ви данни
  Тъй като ценим правото Ви на личен живот, ще гарантираме подходящо ниво на защита на личните Ви данни. За тази цел създадохме технология и политики, които да защитават личните Ви данни от неоторизиран достъп и неправомерно използване и съответно ще актуализираме тези мерки при всяко внедряване на нови технологии.
 • Използване на Ваши лични данни, предоставени на други уебсайтове
  Нашите уебсайтове може да съдържат връзки към други уебсайтове или Вие може да сте стигнали до нашия уебсайт чрез връзки от друг уебсайт. Трябва да знаете, че не носим отговорност за политиките и практиките за защита на личните данни на други уебсайтове. Подобно съдържание се регулира от техните условия за ползване и от всички други указания и информация за личните данни, които техните уебсайтове предоставят.
 • Препоръчваме Ви да проверявате Политиката за защита на личните данни на всеки сайт, който посещавате, за да разберете по-добре своите права и задължения, особено ако предоставяте каквато и да било информация на такива уебсайтове на трети страни. Свържете се със собственика или оператора на съответния сайт, ако имате някакви притеснения или въпроси.
 • Политиката за използване на Cookies (Бисквитки)
  Този уебсайт използва Google Analytics и съответно бисквитки, за да проследява различни аспекти на Вашето посещение, включително Вашето географско местоположение, как сте стигнали до сайта, продължителността на Вашата визита, страниците, прочетени от Вас и всичко, което търсите, докато сте на сайта, както и за други подобни технологии в обхвата на Директивата на ЕО относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации.
 • Какво представляват “cookies”?
  Cookies са малки файлове с данни, които браузърът Ви инсталира във Вашия компютър или устройство. Те помагат на браузъра да извършва навигация в уебсайта, а самите cookies не могат да събират информация, запаметена в компютъра или файловете Ви.
  Когато сървър използва уеб браузър за прочитане на cookies, те могат да направят уебсайта по-удобен за потребителя. За да защити личните Ви данни, Вашият браузър разрешава на уебсайта достъп само до cookies, които той Ви е изпратил.
 • Защо използваме cookies?
  За отчитане на взаимодействията на потребителите с уебсайтовете на клиентите на Google Анализ програмата работи основно с „бисквитки“ на посещавания домейн.
  Cookies запомнят типа на използвания от Вас браузър, както и какъв допълнителен софтуер за браузъра сте инсталирали. Освен това те запомнят и предпочитанията Ви, например език и район, които се зареждат като настройки по подразбиране, когато отново посетите уебсайта. Също така, cookies Ви дават възможност да оценявате сайтовете и да попълвате формуляри за коментари.
  Някои от използваните от нас cookies са т.н. “сесийни” cookies, които се изтриват, когато затворите своя браузър, други са постоянни cookies и се съхраняват във Вашия компютър за по-продължително време.
 • Как се използват cookies на трети страни?
  За някои функции в пределите на нашите уебстраници ние използваме доставчици от трети страни, например, когато посещавате страница с включен видеоматериал от YouTube или връзки към YouTube.
  Такива видеоматериали или връзки (и каквото и да било друго съдържание от доставчици от трети страни) може да съдържат cookies на трети страни, и Вие може да пожелаете да потърсите в политиките на уебсайтовете на тези трети страни информация за начина, по който използват cookies.
 • Как мога да отказвам и изтривам cookies?
  Ние няма да използваме cookies за събиране на личнa информация, която може да Ви идентифицира. Но, ако решите, можете да изберете да откажете или блокирате cookies, които Ви изпращат уебсайтове на НЕЛАС АВТОЧАСТИ ООД или уебсайтовете на трети страни-доставчици, като промените настройките на Вашия браузър – за повече подробности вижте функцията Help на браузъра.
  Моля, обърнете внимание, че повечето браузъри автоматично приемат cookies, така че ако не желаете да бъдат използвани cookies, може да Ви се наложи активно да блокирате или изтриете cookies.
  Също така, можете да посетите www.allaboutcookies.org за по-подробни указания за изтриване или отказване на cookies, както и за допълнителна информация за самите cookies. За информация за използването на cookies от браузъри за мобилни телефони и за подробности за начина на отказване или изтриване на такива cookies, се обръщайте към наръчника на вашето мобилно устройство.
  Имайте предвид, че ако откажете да използвате cookies, все пак ще можете да посещавате нашите уебсайтове, но е възможно някои функции да не работят правилно.
 • Промени на политиката
  Възможно е периодично да извършваме промени в тази Политика за защита на личните данни. При извършване на съществени промени в Политиката ни и в начина, по който използваме личните Ви данни, ще публикуваме промените на тази страница и ще правим всичко възможно да Ви уведомим своевременно за тях. Моля, проверявайте редовно раздела за нашата политика за защита на личните данни.